คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip หน้าหลักSkip เข้าสู่ระบบSkip เว็บไซต์น่าสนใจ

เว็บไซต์น่าสนใจ

ครูบ้านนอก ดอท คอม
ครูไทย
ครูพันธุ์ใหม่
สพฐ.
สอศ.
สกอ.
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา

sipotec lms

ประเภทของรายวิชา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1 (2103-2011)บทคัดย่อ
 งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 2 (2103-2103)บทคัดย่อ
 คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม (2103-2009)บทคัดย่อ
 วัสดุช่างอุตสาหกรรม (2100-1002)บทคัดย่อ
 พลังงานและสิ่งแวดล้อม (2001-0008)บทคัดย่อ
 โลหะวิทยาเบื้องต้น (2103-2103) บทคัดย่อ
 คลังแบบทดสอบ สาขางานโลหะการ ระดับ ปวช.บทคัดย่อ
 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น (2100-1007)บทคัดย่อ
 โลหะวิทยาเบื้องต้น (2103-2103)บทคัดย่อ
 งานทดสอบวัสดุ (2103-2121)บทคัดย่อ
 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (2100-1001)บทคัดย่อ
 งานเชื่อมโลหะ 3 (2103-2108)บทคัดย่อ
 งานเชื่อมไฟฟ้า 2 (2103-2002)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 งานเชื่อมโลหะ 1 (2103-2104)บทคัดย่อ
 งานฝึกฝีมือ (2100–1003)บทคัดย่อ
 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น (2100-1005)บทคัดย่อ
 สื่อการเรียนรู้ เทคนิคการเชื่อมขั้นพื้นฐานบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 ความแข็งแรงของวัสดุ (3100-0107)บทคัดย่อ
 เขียนแบบเทคนิคโลหะ (3103-2002)บทคัดย่อ
 การตรวจสอบงานเชื่อม (3103-2009)บทคัดย่อ
 เทคโนโลยีงานเชื่อม 1 (3103-2001)บทคัดย่อ
 วัสดุและโลหะวิทยา (3103-2007)บทคัดย่อ
 วัสดุประสานงานเชื่อม (3103-2005)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต (3000-0101)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
หลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ 
 กลุ่มบริษัท ยูโรเทค เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบทคัดย่อ
 กลุ่มบริษัท เอเชียนมารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)บทคัดย่อ
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
 โครงงานคอมพิวเตอร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การพัฒนาเว็บไซต์บทคัดย่อ
ปริญญาตรี 
 คอมพิวเตอร์ (Computer)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 วันนี้ จันทร์, 25 มีนาคม 25 26 27 28 29 30
31       
Skip แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

วิกิพีเดีย
ห้องสมุด สสวท
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
SCIMATH
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
วิชาการ ดอท คอม
การจัดการเรียนการสอนทางด้านอาชีวศึกษาผ่านเครือข่าย Internet
บทเรียนออนไลน์ สอศ.
บทเรียนออนไลน์ สมาคมครูช่างเชื่อม
สถานี ETV
Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี
Skip จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


Website counter