Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
จดหมายข่าว เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 24
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ V-Net ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย นางสรัญภัฏฐ์ เนื้อนวล 95
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ครูพิเศษสอน เขียนโดย นางสรัญภัฏฐ์ เนื้อนวล 102
ประกาศรับสมัครครูพิเศษภาษาอังกฤษ เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 105
เผยแพร่ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย นางสรัญภัฏฐ์ เนื้อนวล 96
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 204
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 206
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 435
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 721
เปิดแก้กิจกรรม นักเรียน นักศึกษา 2561 เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 566

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.