Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
จบแล้วมีงานทำ เขียนโดย นางสรัญภัฏฐ์ เนื้อนวล 18
จดหมายข่าว เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 125
จดหมายข่าว เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 111
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ V-Net ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย นางสรัญภัฏฐ์ เนื้อนวล 211
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ครูพิเศษสอน เขียนโดย นางสรัญภัฏฐ์ เนื้อนวล 225
ประกาศรับสมัครครูพิเศษภาษาอังกฤษ เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 185
เผยแพร่ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย นางสรัญภัฏฐ์ เนื้อนวล 150
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 255
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 253
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 498

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.