Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เขียนโดย นางนลินี เดชวัน 2
เลือกตั้งนายก อวท.ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย นางนลินี เดชวัน 1
ร้อยความรัก ถักทอใจ สายใยผูกพัน เขียนโดย นางนลินี เดชวัน 1
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม เขียนโดย นางนลินี เดชวัน 3
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เขียนโดย นางนลินี เดชวัน 29
โครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เขียนโดย นางนลินี เดชวัน 40
พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย นางนลินี เดชวัน 55
โครงการลดปัญหาออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา เขียนโดย นางนลินี เดชวัน 40
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรในหลวง รัชกาลที่ 10 เขียนโดย นางนลินี เดชวัน 47
โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เขียนโดย นางนลินี เดชวัน 52

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.